Laurence Hobgood/John Lee Quartet

Savannah Jazz Festival, Forstythe Park, Savannah, Ga